curriculum vitae

Als bestuurder heb ik een enorme ervaring opgedaan. Al netwerkend soms met de sigaar erbij.

Margo Andriessen

Ik gebruik mijn capaciteiten het liefst voor zaken die mij aan het hart gaan: een waardig levenseinde, onderwijs, mensen die het minder goed hebben, culturele activiteiten, mijn directe omgeving.

Op dit moment ben ik actief als voorzitter van het bestuur van de NVVE (de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde), als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland en als secretaris van Klein Pompeï (een stichting die doneert aan goede doelen).

Voor het stadsdeel Amsterdam-Noord heb ik zitting in de adviesraad van het VOvA (Voortgezet Onderwijs van Amsterdam). Op verzoek coach ik bestuurders door een moeilijke fase heen. Sinds ik meer tijd heb, ben ik actief voor D66. Ik sta als eerste opvolger op de lijst voor de Eerste Kamer en als nummer 1 op de kieslijst voor het gebied Oud-Noord van mijn stadsdeel.

Zie hieronder mijn volledige CV.

Functies

Voorzitter
Raad van Advies Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Vanaf 2009
Bestuurslid
Vereniging Toezichthouders Hogescholen
Vanaf 2016
Commissielid
Commissie Beter Toezien t.b.v. Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen
2016
Vertegenwoordiger
Mary Sue Ader-Andersen inzake werken Bas Jan Ader in NL.
Sinds 2013
Adviseur
Theater Amsterdamse Bos
2012
Adviseur
Ned. Vereniging voor Psychoanalyse
2011-2012
Projectleider organisatieontwikkeling
IJsselgroep
2009-2010
Onafhankelijk voorzitter
Mariënpark-overleg, Leidschendam
2009-2010
Directeur
Hogeschool Iselinge
2009
Algemeen directeur
Ned. Instituut Zuidelijk Afrika
2007-2008
Directeur
SOSV (scholing sociale zekerheid)
2006-2007
Gedelegeerd bestuurder
Theater Frascati
2004-2005
Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Larenstein
2002-2004
Algemeen Directeur
SSR (scholing rechterlijke macht)
2001-2002
Hoofdredacteur
Publiek Management, magazine
1999-2001
Lid Algemene Directie
Arbeidsvoorziening
1997-1999
Consultant
Boer&Croon
1994-1997
Algemeen directeur Dienst Welzijn
Gemeente Den Haag
1990-1994
Visiting professor
Universiteit Berkeley, VS
1990
Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool van Amsterdam
1986-1990
Lid College van Bestuur
Rijksuniversiteit Groningen
1984-1986
Universitair hoofddocent Criminologie
Rijksuniversiteit Groningen
1976-1984
Wetenschappelijk Onderzoeker
Criminologisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
1970-1976

Opleiding

J.F. Kennedy school
Universiteit Harvard, VS
1994
Proefschrift ‘Kijken bij de Kinderpolitie’
Universiteit Groningen
1976
Nederlands Recht
Universiteit Groningen
1964-1969
Gymnasium A
Winterswijks Lyceum
1964

Bestuurlijke Nevenfuncties

Onderwijs: HBO-Raad, CINOP, SOSV
Sociaal-medisch: Blijf-groep, PZ Dijk & Duin, MO-groep, RBS
Media: Groene Amsterdammer, Opzij, OBA, Daklozenkrant
Cultuur: Theater Frascati, CEC Zuid-Oost

Commissies

Bezwarencommissie NALL, Staatscommissie Herziening Jeugdstrafrecht, Staatscommissie Alternatieve Straffen Jeugdigen, Commissie Rauwenhoff (Onderwijs-Arbeidsmarkt), Commissie Wiegel (Kerndepartementen), Visitatiecommissie culturele fondsen en sectorinstituten, Commissie Tussenstand Chronisch Zieken