curriculum vitae

NRC Handelsblad portretteerde mij verschillende malen netwerkend met sigaar, maar ondanks het fraaie beeld heb ik het rooktuig  toch afgezworen.

Margo Andriessen

Ik heb mijn capaciteiten het liefst gebruikt voor zaken die mij aan het hart gaan: een rechtvaardige samenleving, een waardig levenseinde, goed onderwijs, mijn directe omgeving. Maar nu ben ik in een levensfase aangekomen, waarin ik afbouw en mijzelf meer vrije tijd gun. Zie hieronder mijn volledige CV.

Functies

Vicevoorzitter
Commissie Integriteitsonderzoeken D66
Sinds 2022
Lid Begeleidingscommissie
Onderzoek Geschiedenis PPR
Radboud Universiteit
Sinds 2020
Oprichter
Themagroep Justitie en Veiligheid D66
Sinds 2019
Lid en voorzitter
Stadsdeelcommissie Amsterdam Noord
Sinds 2018
Voorzitter
Raad van Advies Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
2009 – 2020
Lid
Eerste Kamer
2018-2019
Bestuurslid
Vereniging Toezichthouders Hogescholen
2016-2019
Commissielid
Commissie Beter Toezien t.b.v. Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen
2016
Vertegenwoordiger
Mary Sue Ader-Andersen inzake werken Bas Jan Ader in NL.
2013-2018
Adviseur
Theater Amsterdamse Bos
2012
Adviseur
Ned. Vereniging voor Psychoanalyse
2011-2012
Vicevoorzitter
Raad van Toezicht Hogeschool Inholland
2011-2019
Projectleider organisatieontwikkeling
IJsselgroep
2009-2010
Voorzitter
Bestuur NVVE (Ned. Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde)
2010-2018
Onafhankelijk voorzitter
Mariënpark-overleg, Leidschendam
2009-2010
Directeur
Hogeschool Iselinge
2009
Algemeen directeur
Ned. Instituut Zuidelijk Afrika
2007-2008
Directeur
SOSV (scholing sociale zekerheid)
2006-2007
Gedelegeerd bestuurder
Theater Frascati
2004-2005
Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Larenstein
2002-2004
Algemeen Directeur
SSR (scholing rechterlijke macht)
2001-2002
Hoofdredacteur
Publiek Management, magazine
1999-2001
Lid Algemene Directie
Arbeidsvoorziening
1997-1999
Consultant
Boer&Croon
1994-1997
Algemeen directeur Dienst Welzijn
Gemeente Den Haag
1990-1994
Visiting professor
Universiteit Berkeley, VS
1990
Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool van Amsterdam
1986-1990
Lid College van Bestuur
Rijksuniversiteit Groningen
1984-1986
Universitair hoofddocent Criminologie
Rijksuniversiteit Groningen
1976-1984
Wetenschappelijk Onderzoeker
Criminologisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
1970-1976

Opleiding

J.F. Kennedy school
Universiteit Harvard, VS
1994
Proefschrift ‘Kijken bij de Kinderpolitie’
Universiteit Groningen
1976
Nederlands Recht
Universiteit Groningen
1964-1969
Gymnasium A
Winterswijks Lyceum
1964

Bestuurlijke Nevenfuncties

Onderwijs: HBO-Raad, CINOP, SOSV
Sociaal-medisch: Blijf-groep, PZ Dijk & Duin, MO-groep, RBS
Media: Groene Amsterdammer, Opzij, OBA, Daklozenkrant
Cultuur: Theater Frascati, CEC Zuid-Oost

Commissies

Bezwarencommissie NALL, Staatscommissie Herziening Jeugdstrafrecht, Staatscommissie Alternatieve Straffen Jeugdigen, Commissie Rauwenhoff (Onderwijs-Arbeidsmarkt), Commissie Wiegel (Kerndepartementen), Visitatiecommissie culturele fondsen en sectorinstituten, Commissie Tussenstand Chronisch Zieken